Adjunct Faculty

Job title Name Research expertise
test test Research expertiseResearch expertiseResearch expertise

Department of Horticufture, NIU
Address:No.1, Sec. 1, Shennong Rd., Yilan City, Yilan County 260, Taiwan (R.O.C.) TEL:039-317636
E-Mail:mswang@ems.niu.edu.tw / iwchen@niu.edu.tw