Staff

Job title Name Tel
Skilled worker Chin-Pao Chen 88639357400 ext.7649
Skilled worker Kuo-Shun Wu 88639357400 ext7650

Department of Horticufture, NIU
Address:No.1, Sec. 1, Shennong Rd., Yilan City, Yilan County 260, Taiwan (R.O.C.) TEL:039-317636
E-Mail:mswang@ems.niu.edu.tw / iwchen@niu.edu.tw